Spiritueel centrum De Piramide Herman en Josephien Smale

Piramides: kleuren

Magenta-rose piramide "Licht van de sterren"

De Magenta rose Piramide drukt creativiteit, waardigheid en mystiek uit. Ze is de verbinding tussen geestelijke spiritualiteit en het wereldse, het materiele. Haar frequentie symboliseert de kosmische, zuivere, heldere liefde zonder verwachtingen, de Christusliefde. Ze ondersteunt reeds aanwezige mediale en ook boven zintuigelijke energieën.

De Magenta rose Piramide:

 • Bevordert en ontwikkelt zelfliefde en creëert een aura van allesomvattende liefde.
 • Is een warm omhulsel voor kwetsbare zielen
 • Ondersteunt de emotionele opening en toewijding
 • Brengt de goddelijke liefde dichterbij
 • Helpt om zich weer te verheugen op de kleine dingen
 • Geeft moed om vanuit isolement en teruggetrokkenheid de stap terug in het leven te zetten.

Ze ondersteunt:

 • De innerlijke verwerking bij gevoelsverwarring en het oplossen van diep oerverdriet
 • Bij scheidingen en afscheidingen
 • Bij scheidingssituaties die een schok teweegbrengen
 • In kinderkamers na scheidingen
 • Brengt ons naar onze ware bestemming in het leven
 • Heeft een sterke helende frequentie
 • Helpt om het kanaal voor de helende goddelijke energie te worden
 • Balanceert het hormoonsysteem en de bloedsomloop, werkt op het kroon- en basale chakra.

Turquoise piramide "Licht van de sterren"

De Turquoise Piramide ondersteunt het proces van verlichting. Ze lost stuk voor stuk de sluiers op van de wereldse illusies die ons ervan weerhouden om in lijn met ons zielenplan voort te schrijden, ze opent voor visioenen en innerlijke reizen en inspireert de fijnstoffelijke waarneming.

De Turquoise Piramide staat voor:

 • Openheid, creativiteit, geestelijke verwerkelijking, sereniteit
 • Een heldere scheppende uitdrukking
 • Een eerlijke, vanuit het hart afkomstige communicatie en begrip
 • Intuitie, emotionele expressie, medegevoel, empathie
 • Een sterke heilzame werking
 • Grote zielentroost

Ze ondersteunt:

 • Bij invloeden van buitenaf, manipulatie en afbakeningsproblemen
 • Bij het oplossen van zorgen en negatieve gedachten
 • Bij depressieve stemmingen, ontbrekende zelfexpressie
 • Hart, keel, Thymusklier, longen, schildklier

Roze piramide

 • Activeert ons hart, vermindert "hartepijnen" en kwellende relatiepatronen
 • Werkt harmoniserend bij emoties
 • Opent voor hartelijkheid, liefde en vreugde
 • Helpt gevoelens te laten zien en van anderen te accepteren
 • Helpt om vanuit "het hart" te leven, gevoel te volgen
 • Geeft moed bij een gepijnigd hart/liefdesverdriet
 • Helpt om het verleden los te laten en authentiek te zijn
 • Helpt bij het ontwikkelen van innerlijke en uiterlijke vrede en harmonie

Groene piramide

 • Vitaliseert en versterkt het hart
 • Geeft moed en bevordert tolerantie
 • Zet alledaagse zaken in beweging
 • Geeft kracht en energie
 • Bevordert hoop en optimisme in moeilijke tijden
 • Maakt spanningen los
 • Geeft inspiratie
 • Helpt om vanuit "het hart" te leven, gevoel te volgen
 • Versterkt sociale gevoel
 • Bevordert samenwerking
 • Verscherpt creativiteit en oplossend vermogen
 • Extra positieve uitwerking op onrustige en zeurende kinderen

Blauwe piramide

 • Herstelt de verbinding van lichaam en geest
 • Laat gedachtes tot rust komen
 • Helpt overmatige controle los te laten
 • Geeft rust bij spanningen in relaties en familiebanden
 • Vredig gevoel
 • Vermindert opgebouwde spanningen
 • Helpt voor jezelf opkomen
 • Inspireert bij ontvangst uit spirituele bronnen

Gouden piramide

 • Maakt vrij van schuldgevoelens, bewust of onbewust
 • Helpt overvloed, rijkdom en vervulling te accepteren
 • Meer levensvreugde
 • Helpt bij wankelmoedigheid en besluiteloosheid
 • Zachtheid
 • Helpt boosheid en jaloersheid te overwinnen
 • Bij meditatie makkelijker contact met andere niveaus
 • Brengt welzijn, overvloed, liefde en vervulling

Meerkleurige piramide

 • Werkt in op positievere gevoelens, gedachten en emoties
 • Zeer goed in ruimtes met veel activiteiten
 • Brengt vrolijkheid, hartelijkheid en spontaniteit
 • Bevordert spiritualiteit
 • Ondersteunt sociale vaardigheden, openheid en acceptatie
 • Geeft kracht en energie om door te zetten
 • Kleurrijk
 • Ondersteunt structuur
 • Flexibiliteit
 • Geeft ruimte aan ieder in een groep en de onderlinge verstandhouding
 • Bevordert het aarden
 • Aan te bevelen voor werkruimtes, klaslokalen, kantoren of huiskamers
 • Geeft rust in stallen, dierenverblijven of kennels

Transparante piramide

 • Geeft helderheid
 • Bevordert intuïtie
 • Laat in het hier en nu leven
 • Ondersteunt doelgericht handelen
 • Concentratie verhogend, ideaal tijdens studie
 • Helpt overmatige controle los te laten
 • Brengt creativiteit
 • Geeft inspiratie
 • Maakt het hoofd leeg, ideaal bij meditatie
 • Maakt het innerlijk rustiger
 • Versterkt het inzicht